WKITU_maxi

Wielkopolski Klaster IT w Ubezpieczeniach to ogólnopolska marka świadczącą usługi teleinformatyczne na rzecz efektywnej i przejrzystej komunikacji w sektorze ubezpieczeń przy wykorzystaniu produktów klastra. Elastyczne podejście do realizacji zdiagnozowanych potrzeb klientów, współpraca z Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi i wykorzystanie posiadanego know-how, pozwala organizacji Klastrowej wyznaczać innowacyjne trendy w obszarze produktów IT dedykowanych przedstawicielom z sektora ubezpieczeń.

Członkowie założyciele:

ITDevelopment
NaszeDane
ITDevelopment
B2NET